Menu

Bedřich Helm

Český národní komisař

MUDr. Bedřich Helm

  • Člen předsednictva SČF a člen  předsednictva VÖPHa
  • Člen vedení FISA s funkcí  péče o aerofilatelistické spolky  v bývalém východním bloku
  • Juryman  FIPA pro aerofilatelii od roku 2006
  • Majitel 3 exponátů  z oblasti aerofilatelie (Letecká pošta NDR 1945 – 1955 ,  80 listový exponát  Letecká pošta NDR a Sovětské okupační  zóny 19 45 – 1955, jednorámový exponát Americká polní pošta v Československu 1945 – letecké dopisy).
  • Ortoped z II. atestací  pracující od roku  1975, t.č. soukromý  lékař – Ortopedie Klatovy s.r.o.