Program výstavy

Termín konání výstavy: 15. – 18. srpna 2018

Program výstavy i návazný doprovodný program se v současnosti intenzivně připravuje.