Výstavní pravidla

Podmínky účasti:

 • Přihlásit se mohou vystavovatelé, kteří jsou členy národních federací / společností /svazů Mezinárodní filatelistické federace FIP.
 • Na výstavu mohou být přijaty exponáty, které obdržely na národní výstavě minimálně 75 bodů (mimo jednorámových exponátů a filatelistické literatury).
 • Jednorámový exponát, pokud obdržel minimálně 70 bodů na národní výstavě.

Výstava PRAGA 2018 se řídí zejména těmito předpisy:

Česká verze:

GREX – generální výstavní řád

GREV – generální řád FIP pro hodnocení soutěžních exponátů na výstavách FIP

SREV – speciální pravidla soutěžních tříd

 1. Tradiční filatelie
 2. Poštovní historie
 3. Filatelistická literatura
 4. Jednorámové exponáty
 5. Moderní filatelie
 6. Otevřená třída

IREX – individální pravidla výstavy – IREX_CZ.pdf

anglická verze:

GREX – obecná pravidla výstavy

GREV – všeobecná pravidla pro hodnocení exponátů

SREV – speciální pravidla soutěžních tříd

 1. Tradiční filatelie
 2. Poštovní historie
 3. Filatelistická literatura
 4. Jedno rámové exponáty
 5. Moderní filatelie
 6. Otevřená třída

IREX – individální pravidla výstavy