Menu

Všem sběratelům přejeme hodně zdraví, štěstí a filatelistických úspěchů v roce 2018 a těšíme se, že se s nimi i s jejich rodinnými příslušníky setkáme v Praze na nadcházející výstavě PRAGA 2018.

Obzvláště srdečně přejeme vše nejlepší členům Klubu PRAGA, kteří k naší výstavě přispěli nejen svou přízní, ale i finančním příspěvkem. Mezi členy tohoto prestižního klubu se můžete zařadit i Vy!

Více informací najdete na https://www.praga2018.cz/klub-praga/