Menu

Důležitá data

15. 11. 2017 Přihlášky exponátů současně s titulním listem, plánem exponátu a synopsí exponátu v jednom z jazyků FIP budou předány prostřednictvím národních komisařů generálnímu komisaři. (IREX 8.3)

20. 2. 2018 – Oznámení o přijetí či nepřijetí exponátu, spolu s počtem přidělených rámů. (IREX 8.5)

15. 4. 2018 – Národní komisaři vyberou výstavní poplatky od vystavovatelů a odešlou je Organizačnímu výboru. (IREX 8.6)

30. 4. 2018 – Vystavovatelé ve třídě Filatelistická literatura (třída 4.) musí zaslat dva exempláře každého titulu nejpozději do 30.dubna 2018 z důvodu předběžného hodnocení. (IREX 10.7)

15. 8. 2018 – Zahájení výstavy PRAGA 2018