Praga 2018
začne za:
8 měsíců 27 dní 8 hodin
Menu

Důležitá data

15. 11. 2017 Přihlášky exponátů současně s titulním listem, plánem exponátu a synopsí exponátu v jednom z jazyků FIP budou předány prostřednictvím národních komisařů generálnímu komisaři. (IREX 8.3)

20. 2. 2018 – Oznámení o přijetí či nepřijetí exponátu, spolu s počtem přidělených rámů. (IREX 8.5)

15. 4. 2018 – Národní komisaři vyberou výstavní poplatky od vystavovatelů a odešlou je Organizačnímu výboru. (IREX 8.6)

15. 8. 2018 – Zahájení výstavy PRAGA 2018