Menu

Historie výstav Praga

V srpnu 2018 se bude konat další, v pořadí již devátá výstava poštovních známek PRAGA 2018. Jistě stojí za to připomenout si jejich historii. Tyto výstavy byly vždy dobrou příležitostí pro setkávání a  výměnu zkušeností mezi sběrateli mnoha zemí, a  to bez ohledu na to, jaké politické režimy zde právě působily. Zároveň významně ovlivňovaly všeobecný zájem o  filatelii u  nás a  nepochybně měly svůj značný podíl na výchově dalších filatelistů mladší generace. Důležitým záměrem organizátorů výstavy PRAGA 2018 proto je na tuto tradici navázat tak, aby i  nově připravovaná výstava důstojně zapadla do řady jejích předchůdkyň.

Připomeňme proto historii mezinárodních a Světových výstav PRAGA  1938, 1955, 1962, 1968, 1978, 1988, 1998 a 2008.

Pomozte nám se střípky z výstavy

Vlastníte zajímavé materiály z výstav PRAGA? Zašlete nám jejich sken s rozlišením minimálně 600 DPI. Zájem máme například o fotografie s popisky, skeny medailí, diplomy, či výstavní plakáty.

Obdobně, pokud vlastníte exponát, který byl vystaven na některé z výstav PRAGA, nebo se svým námětem týká výstavy, budeme rádi, pokud ho zveřejníte na virtuální výstavě Exponet – www.exponet.info. Odkaz na námětový exponát k výstavám rádi zveřejníme.