Menu

Klub PRAGA

Klub PRAGA: zápis do historie světových výstav PRAGA již brzy končí!

Jak jsme slíbili, všem dosavadním přispěvatelům Klubu PRAGA veřejně děkujeme na webových stránkách výstavy https://www.praga2018.cz/klub-praga/ a jak napovídá seznam již poskytnutých darů, iniciativa našla silnou odezvu od sběratelů z celého světa!

Pokud chcete být mezi podporovateli, kteří budou zaznamenáni přímo v katalogu světové výstavy PRAGA 2018, můžete ještě stále přispět, a to min. částkou Kč 1.000 zaslanou na bankovní účet Spolku Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 tak, aby Váš příspěvek dorazil nejpozději do 8. července 2018.

Své finanční příspěvky můžete poslat i později, například během výstavy, ale vzhledem k termínu uzavření obsahu katalogu můžeme do jeho textu zahrnout jen dárce, jejichž příspěvky obdržíme do výše uvedeného data.

 

Bankovní spojení Klubu PRAGA je následující:

 • platby v : bankovní účet č. 115-2251600237/0100 vedený u Komerční banky v Praze
 • platby v EUR a USD: bankovní účet č. 2101389034/2010 vedený u Fio banky v Praze

Za každý finanční příspěvek Vám děkujeme!

 

 

KLUB PRAGA – seznam donátorů, kteří přispěli na uskutečnění výstavy PRAGA 2018.

Náklady na uspořádání jakékoli světové výstavy poštovních známek jsou dnes tak vysoké, že je nemůže nést žádný filatelistický svaz jen z vlastních zdrojů. Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 proto založil „Klub PRAGA“, jehož členem se může stát každý (osoba i firma), kdo se pořádání výstavy rozhodne podpořit finanční částkou v libovolné výši. Jde vlastně o návrat k dávné tradici – už první výstava PRAGA byla v roce 1938 uspořádána za nemalé podpory českých a slovenských sběratelů.

Příspěvek je možné zaslat na bankovní účet č. 115-2251600237/0100 vedený u Komerční banky v Praze, který spravuje hlavní organizátor výstavy, Spolek Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, z.s., IČ 04873394, založený Svazem českých filatelistů. Klub PRAGA je součástí tohoto spolku a výše příspěvku není jinak omezena. Přijetí každého příspěvku bude Organizačním výborem Světové výstavy PRAGA 2018 potvrzeno a následně bude jméno přispěvatele zveřejněno na webových stránkách www.praga2018.cz v pořadí, v jakém byl příspěvek přijat.

Jména těch, kdo přispějí částkou minimálně 1.000 Kč, budou zveřejněna ve výstavním katalogu PRAGA 2018, a tak vlastně navždy spojena s výstavou.

Je samozřejmé, že ne všichni filatelisté si budou moci z různých důvodů dovolit poskytnout finanční příspěvek výstavě PRAGA 2018, přesto se budou chtít podílet na této prestižní akci. Pro ně jsme připravili možnost podílet se na světové výstavě formou dobrovolnictví. K této spolupráci je možné se přihlásit u generálního sekretáře Organizačního výboru: Lubor Kunc, poštovní schránka 3, 119 01 Praha 012-Hrad, nebo mailem na kunc@praga2018.cz

Všem, kdo chystanou výstavu jakýmkoli způsobem podpoří, samozřejmě děkujeme!

Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018

Seznam donátorů:

 • Tay Peng Hian, RDP, prezident FIP – 22.000,- Kč
 • Phila Art – 50 USD
 • Müller Walter, předseda SČF – 1000 Kč
 • AIJP – 10.000,- Kč
 • Lenc Vladimír – 5000 Kč
 • Fuchs Michael – 2000 Kč
 • KČF 00-01 – 1000 Kč
 • Sádlo Ladislav – 1000 Kč
 • Sádlová Zdeňka – 1100 Kč
 • Ciurkiewicz Rafal, Poland – 1300 Kč
 • Hans van Dooremalen, Netherlands – 2600 Kč
 • Marhoun Petr – 500 Kč
 • Münzberger Vladimír, Praha – 5000 Kč
 • Wijnants Paul, Belgium – 2018 Kč
 • Huys Jan, Liechtenstein – 2750 Kč
 • Hauptman M. RNDr. – 5000 Kč
 • Stana M. – 320.18 Kč
 • Chirakiti Prakob, Grand Prix Club, Thajsko – 10 000 Kč
 • Prakit Foongvanich, Thajsko – 2500 Kč
 • Filap s.r.o. – Richard Flaška – 6000 Kč
 • Severín Peter – 3000 Kč
 • Flaška Petr – 12000 Kč
 • Kopřiva David, mgr., člen komise znalců SČF, AIJP, VPEX – 20000 Kč
 • Fencl Petr – 2018 Kč
 • Rozsíval Milan, Ing., Rokytnice v Orl. horách  – 1500 Kč
 • Fischer Karel, Burlington, Kanada – 2018 Kč
 • Coufal Rudolf, Ing. – 1500 Kč
 • Leiš Ivan – 3750 Kč
 • Spinning guide.cz, z.s. – 1000 Kč
 • Ševčík Daniel – 1000 Kč
 • Kirke Nick a Kamila – 2000 Kč
 • Spinning 4 health.cz – 2000 Kč
 • Alice agency s.r.o. – 2000 Kč
 • Aerospinning Master Fran s.r.o. – 3000 Kč
 • KF 01-68 Příbram – 1200 Kč
 • Vrba Marek – 4000 Kč
 • Burda auction, s.r.o. – 10 000 Kč
 • Netušil Tomáš, Liberec – 2018 Kč
 • Randák Pavel – 1000 Kč
 • Saska Josef – 3000 Kč
 • Tuček Petr, ing. – 5000 Kč
 • KF 02-14 Vimperk – 2018 Kč
 • KF 06-10 Žďár nad Sázavou – 10 000 Kč
 • KF 00-15 Praha – 1260 Kč
 • Pasteka Anton, Malacky, Slovensko – 1100 Kč
 • Fridrich Václav – 1500 Kč
 • Krejčová Eva, Neratovice – 1200 Kč
 • Habal Miroslav, Neratovice – 1500 Kč
 • Marčan Miloslav, ing. – 3000 Kč
 • Rott Petr – 10 000 Kč
 • Vegricht Vladimír – 1444 Kč
 • Aksamit Pavel, Praha – 2018 Kč
 • Černík Milan, ing. – 5000 Kč
 • Šimůnek Jindřich – 2018 Kč
 • Wilhelms Georg – 250 EUR (6626 Kč)
 • Kopinec Ludovít, Slovensko – 1000 Kč
 • Regula Jan – 1400 Kč
 • Vaněk Václav, ing. – 6000 Kč
 • Steinbachová Ludmila, Praha – 2018 Kč
 • Lovei Gyorgy, Maďarsko – Budapest – 1000 Kč
 • Helm Bedřich – 5000 Kč
 • Slabý Miroslav, Chvojenec – 1000 Kč
 • KF 07-35, Ostrava – 2000 Kč
 • Michal Zika, Bratislava – 2000 Kč
 • Pavel Mezek, Praha – 100 Kč
 • Mráz Václav – 2.000 Kč
 • Pára Karel – 1.000 Kč
 • Šolc Michal, Praha – 1.001 Kč
 • Kunc Lubor – 10.000 Kč
 • Josef David, Chrudim – 1.000 Kč
 • Antonín Jánský – 2.018 Kč
 • Černohorský – KF 00-65 Praha – 1000 Kč
 • Kolář – KF 00-65 Praha – 500 Kč
 • Profil – Dům filatelie – 20 000 Kč
 • Beneš František – KF 00-65 Praha, předseda komise znalců SČF, AIEP – 10 000 Kč
 • Vaníček Vít – KF 01-76 Mnichovice – 10 000 Kč

Všem podporovatelům upřímně děkujeme

Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018