Praga 2018
začne za:
6 měsíců 21 dní 22 hodin
Menu

Klub PRAGA

KLUB PRAGA – seznam donátorů, kteří přispěli na uskutečnění výstavy PRAGA 2018.

Náklady na uspořádání jakékoli světové výstavy poštovních známek jsou dnes tak vysoké, že je nemůže nést žádný filatelistický svaz jen z vlastních zdrojů. Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 proto založil „Klub PRAGA“, jehož členem se může stát každý (osoba i firma), kdo se pořádání výstavy rozhodne podpořit finanční částkou v libovolné výši. Jde vlastně o návrat k dávné tradici – už první výstava PRAGA byla v roce 1938 uspořádána za nemalé podpory českých a slovenských sběratelů.

Příspěvek je možné zaslat na bankovní účet č. 115-2251600237/0100 vedený u Komerční banky v Praze, který spravuje hlavní organizátor výstavy, Spolek Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, z.s., IČ 04873394, založený Svazem českých filatelistů. Klub PRAGA je součástí tohoto spolku a výše příspěvku není jinak omezena. Přijetí každého příspěvku bude Organizačním výborem Světové výstavy PRAGA 2018 potvrzeno a následně bude jméno přispěvatele zveřejněno na webových stránkách www.praga2018.cz v pořadí, v jakém byl příspěvek přijat.

Jména těch, kdo přispějí částkou minimálně 1.000 Kč, budou zveřejněna ve výstavním katalogu PRAGA 2018, a tak vlastně navždy spojena s výstavou.

Je samozřejmé, že ne všichni filatelisté si budou moci z různých důvodů dovolit poskytnout finanční příspěvek výstavě PRAGA 2018, přesto se budou chtít podílet na této prestižní akci. Pro ně jsme připravili možnost podílet se na světové výstavě formou dobrovolnictví. K této spolupráci je možné se přihlásit u generálního sekretáře Organizačního výboru: Lubor Kunc, poštovní schránka 3, 119 01 Praha 012-Hrad, nebo mailem na kunc@praga2018.cz

Všem, kdo chystanou výstavu jakýmkoli způsobem podpoří, samozřejmě děkujeme!

Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018

Seznam donátorů:

 • Randák Pavel – 1000 Kč
 • Saska Josef – 3000 Kč
 • Tuček Petr, ing. – 5000 Kč
 • KF 02-14 Vimperk – 2018 Kč
 • KF 06-10 Žďár nad Sázavou – 10 000 Kč
 • KF 00-15 Praha – 1260 Kč
 • Pasteka Anton, Malacky, Slovensko – 1100 Kč
 • Fridrich Václav – 1500 Kč
 • Krejčová Eva, Neratovice – 1200 Kč
 • Habal Miroslav, Neratovice – 1500 Kč
 • Marčan Miloslav, ing. – 3000 Kč
 • Rott Petr – 10 000 Kč
 • Vegricht Vladimír – 1444 Kč
 • Aksamit Pavel, Praha – 2018 Kč
 • Černík Milan, ing. – 5000 Kč
 • Šimůnek Jindřich – 2018 Kč
 • Wilhelms Georg – 250 EUR (6626 Kč)
 • Kopinec Ludovít, Slovensko – 1000 Kč
 • Regula Jan – 1400 Kč
 • Vaněk Václav, ing. – 6000 Kč
 • Steinbachová Ludmila, Praha – 2018 Kč
 • Lovei Gyorgy, Maďarsko – Budapest – 1000 Kč
 • Helm Bedřich – 5000 Kč
 • Slabý Miroslav, Chvojenec – 1000 Kč
 • KF 07-35, Ostrava – 2000 Kč
 • Michal Zika, Bratislava – 2000 Kč
 • Pavel Mezek, Praha – 100 Kč
 • Mráz Václav – 2.000 Kč
 • Pára Karel – 1.000 Kč
 • Šolc Michal, Praha – 1.001 Kč
 • Kunc Lubor – 10.000 Kč
 • Josef David, Chrudim – 1.000 Kč
 • Antonín Jánský – 2.018 Kč
 • Černohorský – KF 00-65 Praha – 1000 Kč
 • Kolář – KF 00-65 Praha – 500 Kč
 • Profil – Dům filatelie – 20 000 Kč
 • Beneš František – KF 00-65 Praha – 10 000 Kč
 • Vaníček Vít – KF 01-76 Mnichovice – 10 000 Kč

Všem podporovatelům upřímně děkujeme

Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018