Menu

Výstavní řád

 1. Specializovaná světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 (dále jen „Výstava“) se koná ve dnech 15.-18.8.2018. Jejím pořadatelem je Spolek Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, z.s. ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, z.s. . Výstava je pořádána pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace (FIP) a s  uznáním Federace evropských filatelistických svazů (FEPA). Místem konání výstavy je Clarion Congress Hotel (Freyova 33, Praha 9), třída filatelistické literatury je umístěna v Poštovním muzeu v Praze (Nové Mlýny 2, Praha 1). Pravidla pro konání výstavy upraví výstavní pravidla IREX.

 

 1. Doprovodnými akcemi Výstavy jsou:
 • Mezinárodní obchodní veletrh EXPO konaný v hotelu Olympik Tristar (U Sluncové 14, Praha 8) a pořádaný společností Double Impact s.r.o.;
 • Prezentace poštovních známek Alfonse Muchy v Muzeu Mucha (Panská 7, Praha 1);
 • Aukce firmy Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG konaná v prostorách Clarion Congress Hotelu;
 • Semináře a konference konané v prostorách výstavy ve spolupráci s Organizačním výborem Výstavy.

 

 1. Výstava je pro veřejnost otevřena od středy 15.8. do soboty 18.8. 2018, a to od středy do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.

 

 1. Vstupné na výstavu činí
 • základní vstupné na jeden den: 300 Kč;
 • základní vstupné na celou dobu výstavy (permanentní vstupenka): 1.000 Kč;
 • děti a mládež do 16 let platí snížené vstupné: 50 Kč;
 • pracovníci České pošty mají zajištěn vstup na výstavu zdarma po předložení průkazu ČP,
 • profesionální novináři a členové AIJP mají zajištěn vstup na výstavu zdarma po předložení novinářské legitimace;
 • osoby pozvané Organizačním výborem mají zajištěn bezplatný vstup na výstavu při předložení volné vstupenky nebo pozvánky či při prokázání se visačkou vystavenou Organizačním výborem výstavy;
 • vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím internetové stránky ticketportal.cz

 

 

 1. Sekretariát výstavy je umístěn spolu se stánkem Svazu českých filatelistů ve třetím patře hotelu Clarion Congress Hotel.

 

 1. Návštěvníci výstavy jsou povinni odložit v šatně objemná zavazadla, deštníky a pláště.

 

 1. Do výstavních prostor není dovoleno vstupovat se psy či jinými zvířaty. Není dovoleno se dotýkat výstavního zařízení, exponátů ani skleněných ploch výstavních rámů. Ve všech výstavních prostorách je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. S výjimkou vyhrazeného prostoru není dovoleno v prostorách výstavy konzumovat potraviny a nápoje. V prostorách výstavy je zakázáno fotografování a telefonické hovory.

 

 1. Návštěvníkům výstavy není povoleno jakékoli nabízení, výměna či prodej jakéhokoli sběratelského materiálu mimo pro tento účel postavené výstavní prodejní stánky.

 

 1. Rozšiřování propagačních, reklamních, informačních či jakýchkoli jiných materiálů, fotografování a filmování je na výstavě povoleno jen po předchozím písemném souhlasu jejího pořadatele.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni dbát organizačních pokynů pořadatele.

 

 1. Pokud návštěvník na výstavě způsobí jakoukoli újmu, je povinen ji plném rozsahu nahradit v souladu s platným zněním Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.).