Menu

PRAGA 2008

O výstavě

V pořadí osmá – Světová výstava PRAGA2008 – se konala ve dnech 12. – 14. září 2008 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích a v Poštovním muzeu při příležitosti 90. výročí vydání prvních československých známek a vzniku Poštovního muzea a zároveň k 15. výročí vzniku České republiky. Hlavním partnerem výstavy byla Česká pošta, s.p. a Svaz českých filatelistů. Výstava byla zároveň spojena s filatelistickým veletrhem, který byl umístěn v jednom z křídel budovy. Čeští filatelisté si jistě vzpomenou, že měsíc po ukončení akce jedno z křídel budovy Výstaviště vyhořelo.

Výstava se konala tradičně pod patronací prezidenta České republiky Václava Klause. Filatelisticky patronát převzal FIP – Féderation Internationale de Philatélie a AIJP – Association Internationale des Journalistes Philatéliques.

O exponátech

Pro filatelisty byly největším lákadlem soutěžní exponáty, které byly přivezeny ze 60 zemí. Celkově bylo vystaveno 512 exponátů (tradiční filatelie 155, poštovní historie 158, literatura 156 a jednorámových 43, zbytek  mimo soutěž). O kvalitě výstavy vypovídá skutečnost, že celkově bylo uděleno 22 velkých zlatých medailí a dalších 90 zlatých medailí. Počet velkých zlatých a zlatých medailí ukazuje na náročný výběr těch nejlepších exponátů ve světě.

Tři exponáty obdržely shodně 97 b. v tradiční filatelii H. Goeggel z Kolumbie za exponát „Klasický Ekvádor – první známková emise 1865-1872“ a ve třídě poštovní historie H. Mirsky za „USA vydání 1847 – známky změnily systém“ a K. Heister za exponát „Venezuela – klasická poštovní historie 1790 – 1880“ (zároveň získal i hlavní cenu výstavy).

Z českých vystavovatelů byl nejúspěšnější  Otto Grosz s exponátem „Československo 1918 – 1939“ (91 b.), pouze o bod méně obdržel Miloš Červinka za exponát „Poštovní historii Děčínska“ a Václav Košťál za „ČSR I – Novinové 1918“.

V čestném dvoře bylo možné obdivovat vzácnosti ze sbírky britské královny Alžběty II. (modrý Mauritius nebo desetiblok první známky světa použitý na dopise v den jejího vydání) a dále například exponát klasických známek Afghánistánu. Nevýhodou čestného dvora byla značná bezpečnostní opatření, která umožňovala přístup jen několika tisícovek návštěvníků. Fronta dosahovala až nepředstavitelné čtyři hodiny.

Výstavu soudcovala mezinárodní JURY pod předsednictvím J. Wolffa (čestný předseda) a L. Brendla. Měla 34 členů, z nichž pouze 2 byly z České republiky. Mezinárodnost  JURY dokazuje, že členové byli z 28 států.

Zhodnocení výstavy

K výstavě byl připraven i doprovodný program. Kromě vydaných známek a příležitostných razítek to byla například přeprava poštovních zásilek balonem a historickým dostavníkem. Malé návštěvníky jistě potěšila i dětská pošta, kde si mohli mladí filatelisté zahrát na poštmistry a návštěvníkům razítkovat známky a dopisnice. Zahraniční vystavovatele jistě potěšilo příjemné prostředí Trojského zámku (společenský večer) a Národního domu na Vinohradech, kde se konalo palmáre.

Ačkoliv výstava trvala pouze 3 dny, navštívilo ji 45 000 lidí.

Filatelistický materiál vydaný k výstavě