Menu

PRAGA 1962

O výstavě

První světová výstava poštovních známek – PRAGA 1962 – se konala při příležitosti 75. výročí organizované filatelie v  Československu pod heslem „Za přátelství mezi národy a  za upevnění míru ve světě“ v  termínu 18. srpna – 2. září 1962 na Výstavišti (tehdy Parku kultury a  oddechu Julia Fučíka), v  Průmyslovém (tehdy Sjezdovém) paláci a  v tehdy skoro novém Bruselském pavilónu.

Výstava byla uspořádána z  pověření FIP opět pod záštitou prezidenta republiky Antonína Novotného, který v  čele oficiální delegace výstavu zahájil. V  okamžiku slavnostního zahájení vzlétlo pět tisíc holubů nesoucích mírové poselství na speciální celině (pigeongramu). Výstava byla velmi pečlivě připravována, například samotný výstavní výbor měl 120 členů a architektonickou přípravu zabezpečovali tvůrci úspěšné československé expozice na Světové výstavě EXPO 1958 v  Bruselu.

O exponátech

Na výstavě byly oficiální expozice 64 poštovních správ a  výstavy se zúčastnili filatelisté z  85 zemí celého světa. Celkový rozsah výstavy byl 6500 rámů. Aby byl lépe ukázán výsledek činnosti filatelistů v  jednotlivých zemích, nebylo na výstavě PRAGA 1962 zachováno tradiční dělení exponátů do tříd. Exponáty byly uspořádány podle zemí vystavovatelů bez ohledu na obsah exponátů. Jednotlivé státy tak vlastně vytvářely své „samostatné expozice“ v  rámci světové výstavy. U dalších výstav byla tato koncepce s „národními pavilony“ opuštěna.

Čestná cena věnovaná prezidentem ČSSR byla udělena oficiální expozici SSSR. Jury udělila velkou mezinárodní cenu a  zlatou medaili P. J. Pannetierovi z  Francie, velkou národní cenu a  zlatou medaili P. Zajíčkovi za exponát Pošta na našem území 1780-1910. Zvláštní cenu za nejlepší exponát československých známek vystavený zahraničním sběratelem dostal spolu se stříbrnou medailí známý sběratel z  USA J. J.Verner. Celkem bylo uděleno 933 medailí, plaket a  diplomů. Ze 14 zlatých medailí byly čtyři uděleny československým vystavovatelům (P. Zajíček, dr. S. Zrubec, Ing. J. Karásek a  Z. Kvasnička).

Výstavní exponáty posuzovala 36 členná jury opět pod vedením Luciena Berthelota. Tajemníkem byl Ing. Ladislav Dvořáček. V  jury bylo 24 členů ze zahraničí (proti původnímu složení jury se jeden člen nedostavil). Jury pracovala deset dní, vedle vystavených exponátů musela prohlédnout i  materiál uložený v  trezorech.

Zhodnocení výstavy

I výstava PRAGA 1962 měla velmi bohatý doprovodný program. Na Výstavišti byla i  pro návštěvníky – nefilatelisty připravena řada atrakcí a  zábavných pořadů. Mezi filatelistickými atrakcemi si zasluhovala pozornost dostavníková a  vrtulníková pošta. Vývoj poštovnictví od 16. století dokládala expozice poštovních provozů, stejnokrojů, nástrojů a  zařízení pošt z  Poštovního muzea.

Světová výstava PRAGA 1962 byla propagována nejen ve Filatelii, bulletinech a  tisku, ale i  v rozhlasovém vysílání v  deseti jazycích. Součástí byla i  hodnotnými cenami dotovaná soutěž pro zahraniční posluchače. Díky zajištění mnoha atraktivních exponátů včetně populárních známek z  ostrova Mauritius nebo atraktivních nových známek se sovětskými kosmonauty byla výstava středem zájmu i  široké nefilatelistické veřejnosti. Ve všední dny převyšoval počet návštěvníků deset tisíc a  v sobotu a  v neděli musely být vchody uzavírány pro přeplnění sálů. Celkem výstavu navštívilo asi 283 000 osob.

Ve dnech 19. a  20. srpna se uskutečnila konference redaktorů filatelistického tisku za účasti 53 redaktorů z  15 zemí Evropy i  zámoří vedle novinářů československých. Na závěr byly schváleny stanovy Mezinárodního sdružení filatelistických novinářů (AIJP). Jeho předsedou byl zvolen P. Seguy ze SRN.

30. srpen byl Dnem mládeže a  poslední den výstavy se uskutečnila beseda filatelistů delegovaných kroužky z  celé republiky s  vedoucími funkcionáři tehdejšího Ústředí. Pro mladé filatelisty byla organizována soutěž, v další se například uplatnily fotografie s  filatelistickou tematikou.

V závěru výstavy (30. 8. – 1. 9.) byl uspořádán kongres FIP a  1. září byl slaven Den FIP.

 

Filatelistický materiál vydaný k výstavě

O výstavě

První světová výstava poštovních známek – PRAGA 1962 – se konala při příležitosti 75. výročí organizované filatelie v  Československu pod heslem „Za přátelství mezi národy a  za upevnění míru ve světě“ v  termínu 18. srpna – 2. září 1962 na Výstavišti (tehdy Parku kultury a  oddechu Julia Fučíka), v  Průmyslovém (tehdy Sjezdovém) paláci a  v tehdy skoro novém Bruselském pavilónu.

Výstava byla uspořádána z  pověření FIP opět pod záštitou prezidenta republiky Antonína Novotného, který v  čele oficiální delegace výstavu zahájil. V  okamžiku slavnostního zahájení vzlétlo pět tisíc holubů nesoucích mírové poselství na speciální celině (pigeongramu). Výstava byla velmi pečlivě připravována, například samotný výstavní výbor měl 120 členů a architektonickou přípravu zabezpečovali tvůrci úspěšné československé expozice na Světové výstavě EXPO 1958 v  Bruselu.

O exponátech

Na výstavě byly oficiální expozice 64 poštovních správ a  výstavy se zúčastnili filatelisté z  85 zemí celého světa. Celkový rozsah výstavy byl 6500 rámů. Aby byl lépe ukázán výsledek činnosti filatelistů v  jednotlivých zemích, nebylo na výstavě PRAGA 1962 zachováno tradiční dělení exponátů do tříd. Exponáty byly uspořádány podle zemí vystavovatelů bez ohledu na obsah exponátů. Jednotlivé státy tak vlastně vytvářely své „samostatné expozice“ v  rámci světové výstavy. U dalších výstav byla tato koncepce s „národními pavilony“ opuštěna.

Čestná cena věnovaná prezidentem ČSSR byla udělena oficiální expozici SSSR. Jury udělila velkou mezinárodní cenu a  zlatou medaili P. J. Pannetierovi z  Francie, velkou národní cenu a  zlatou medaili P. Zajíčkovi za exponát Pošta na našem území 1780-1910. Zvláštní cenu za nejlepší exponát československých známek vystavený zahraničním sběratelem dostal spolu se stříbrnou medailí známý sběratel z  USA J. J.Verner. Celkem bylo uděleno 933 medailí, plaket a  diplomů. Ze 14 zlatých medailí byly čtyři uděleny československým vystavovatelům (P. Zajíček, dr. S. Zrubec, Ing. J. Karásek a  Z. Kvasnička).

Výstavní exponáty posuzovala 36 členná jury opět pod vedením Luciena Berthelota. Tajemníkem byl Ing. Ladislav Dvořáček. V  jury bylo 24 členů ze zahraničí (proti původnímu složení jury se jeden člen nedostavil). Jury pracovala deset dní, vedle vystavených exponátů musela prohlédnout i  materiál uložený v  trezorech.

Zhodnocení výstavy

I výstava PRAGA 1962 měla velmi bohatý doprovodný program. Na Výstavišti byla i  pro návštěvníky – nefilatelisty připravena řada atrakcí a  zábavných pořadů. Mezi filatelistickými atrakcemi si zasluhovala pozornost dostavníková a  vrtulníková pošta. Vývoj poštovnictví od 16. století dokládala expozice poštovních provozů, stejnokrojů, nástrojů a  zařízení pošt z  Poštovního muzea.

Světová výstava PRAGA 1962 byla propagována nejen ve Filatelii, bulletinech a  tisku, ale i  v rozhlasovém vysílání v  deseti jazycích. Součástí byla i  hodnotnými cenami dotovaná soutěž pro zahraniční posluchače. Díky zajištění mnoha atraktivních exponátů včetně populárních známek z  ostrova Mauritius nebo atraktivních nových známek se sovětskými kosmonauty byla výstava středem zájmu i  široké nefilatelistické veřejnosti. Ve všední dny převyšoval počet návštěvníků deset tisíc a  v sobotu a  v neděli musely být vchody uzavírány pro přeplnění sálů. Celkem výstavu navštívilo asi 283 000 osob.

Ve dnech 19. a  20. srpna se uskutečnila konference redaktorů filatelistického tisku za účasti 53 redaktorů z  15 zemí Evropy i  zámoří vedle novinářů československých. Na závěr byly schváleny stanovy Mezinárodního sdružení filatelistických novinářů (AIJP). Jeho předsedou byl zvolen P. Seguy ze SRN.

30. srpen byl Dnem mládeže a  poslední den výstavy se uskutečnila beseda filatelistů delegovaných kroužky z  celé republiky s  vedoucími funkcionáři tehdejšího Ústředí. Pro mladé filatelisty byla organizována soutěž, v další se například uplatnily fotografie s  filatelistickou tematikou.

V závěru výstavy (30. 8. – 1. 9.) byl uspořádán kongres FIP a  1. září byl slaven Den FIP.

 

Filatelistický materiál vydaný k výstavě