Menu

Josef Chudoba

Vedoucí informačních technologií:

Ing. Josef Chudoba, Ph.D.

  • Člen předsednictva SČF, místopředseda Společnosti knihtisku, člen Komise znalců, předseda KF 04-01 Liberec
  • Exponáty: Monografie čs. známek 40. díl , Osvobozená republika (zlatá medaile)
  • Zabývá se sbíráním známek a poštovní historie z Československa 1918 – 1939
  • Pedagog na Technické univerzitě v Liberci (matematické modelování), autor článků o známkách Československa.