Menu

Klub PRAGA: zápis do historie světových výstav PRAGA již brzy končí!

Jak jsme slíbili, všem dosavadním přispěvatelům Klubu PRAGA veřejně děkujeme na webových stránkách výstavy https://www.praga2018.cz/klub-praga/ a jak napovídá seznam již poskytnutých darů, iniciativa našla silnou odezvu od sběratelů z celého světa!

Pokud chcete být mezi podporovateli, kteří budou zaznamenáni přímo v katalogu světové výstavy PRAGA 2018, můžete ještě stále přispět, a to min. částkou Kč 1.000 zaslanou na bankovní účet Spolku Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 tak, aby Váš příspěvek dorazil nejpozději do 8. července 2018.

Své finanční příspěvky můžete poslat i později, například během výstavy, ale vzhledem k termínu uzavření obsahu katalogu můžeme do jeho textu zahrnout jen dárce, jejichž příspěvky obdržíme do výše uvedeného data.

 

Bankovní spojení Klubu PRAGA je následující:

  • platby v : bankovní účet č. 115-2251600237/0100 vedený u Komerční banky v Praze
  • platby v EUR a USD: bankovní účet č. 2101389034/2010 vedený u Fio banky v Praze

Za každý finanční příspěvek Vám děkujeme!