Menu

Nominace národních komisařů PRAGA 2018

O naší výstavu PRAGA 2018 je velký zájem mezi filatelisty celého světa. K dnešnímu dni nominovalo své národní komisaře již na 70 států všech pěti kontinentů!  Mezi státy, které se k výstavě aktivně přihlásily, najdeme například Austrálii, USA, Kanadu, Brazílii, Argentinu, JAR, Kuvajt, Indii, Čínu, Rusko, Velkou Británii, Francii, Německo či Rakousko, ale i řadu menších států jakými jsou např. Makedonie, Ekvádor, Kuba, Singapore či Monako. Svého zástupce již nominovali i slovenští filatelisté. Díky tomuto širokému zájmu filatelistické veřejnosti se návštěvníci mohou těšit na skutečně reprezentativní škálu exponátů, které tito národní komisaři přivezou do Prahy s sebou.