Menu

Příprava výstavy PRAGA 2018 pokračuje!

Organizační výbor výstavy nadále pokračuje v její přípravě. Hlavní činnost se aktuálně týká výstavních exponátů, které byly na výstavu přihlášeny z více než 70 států celého světa. Pečlivě jsme všechny přihlášky prostudovali a připravili finální seznam exponátů, které budou představeny na naší výstavě.

O přijetí exponátů jsme v termínu stanoveném IREXem (20.2.2018) vyrozuměli všechny národní komisaře, kteří pak poskytnou informaci každému z přihlášených vystavovatelů. Dalším krokem je úhrada výstavního poplatku (viz čl. 9 IREXu), který bude od jednotlivých vystavovatelů vybírat také jejich národní komisař. Ten pak odešle celkový poplatek za danou zemi organizačnímu výboru. Neplaťte proto výstavní poplatek přímo organizačnímu výboru, ale Vašemu národnímu komisaři! Seznam národních komisařů najdete ZDE na webu výstavy.  Pro tento účel zřídí organizátoři výstavy účty v Kč a Euru, aby platba proběhla co nejjednodušeji pro všechny strany.